Kansliet
kansliet@vskbandy.se
021-41 34 15

Klubbchef – Michael Campese
michael.campese@vskbandy.se

Vice klubbchef & marknadschef – Tomas Carlsson
tomas.carlsson@vskbandy.se

Marknad – Andreas Westman
andreas.westman@vskbandy.se

Marknad – Henrik Lundgren
henke.lundgren@vskbandy.se

Event/matcharrangemang – Annika Nehrer
annika@nehrer.se

Projektansvarig Schysst Framtid – Stefan Lillis Jonsson
lillis@vskbandy.se

Biljetter – Agneta Eriksson
agneta.eriksson@vskbandy.se

Webb- och kommunikationsansvarig – Dan Kiwii Persson
dan.persson@vskbandy.se

Kanslichef – Torbjörn Engström
torbjorn.engstrom@vskbandy.se

Kanslist – Louise Brissman
louise.brissman@vskbandy.se

Arena – Per Olof Olsson
peobolsson@hotmail.com

 

VSK Bandy på Twitter
twitter.com/VSKBandy

VSK Bandy på Facebook
facebook.com/VSKBandy

VSK Bandy på Instagram
instagram.com/VSKBandy1904

VSK Bandy på Snapchat
VSKBandy