Officiell hemsida för mesta mästarna Vsk Bandy

Nyheter

Kallelse till Extra möte VSK Bandy


Vid VSK Bandys årsmöte i juni hänsköts fastställande av verksamhetsplan till ett Extra möte. Styrelsen lovade då att utlysa Extra möte innan september månads utgång.

Dag: Tisdag 25/9
Tid: 18.30
Plats: Nordikonlogen (ABB Arena Syd)

Dagordning Extra möte Västerås SK Bandyklubb

1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd på grundval av den av Västerås SK Bandyklubbs upprättade röstlängden.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet samt erforderligt antal rösträknare.
6. Fastställande av föredragningslistan.
7. Fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåret 2018/2019.
8. Mötet avslutas

Efter mötets avslutning kommer huvudtränarna för VSK Bandy Dam och Herr, Olle Wiberg och Michael Carlsson, till logen för att prata om säsongen som kommer. Här finns det även utrymme för frågor till dessa två.

VSK Bandy


[fb_like]

Kommentera

kommentarer