Officiell hemsida för mesta mästarna Vsk Bandy

Nyheter

Rapport från VSK Bandys årsmöte 2018


På tisdagskvällen hölls VSK Bandys årsmöte. Ordförande Gisela Stockhaus öppnade årsmötet och man höll en tyst stund för de VSK:are som lämnat oss under året.

Anders Håkansson valdes till årsmötesordförande och Georg Zandstra till sekreterare. Göran Svensson och German Hofmeister valdes till justerare och rösträknare.

På plats i lokalen fanns ett 70-tal personer varav 53 röstberättigade.

Verksamhetsberättelsen gicks igenom av ordförande Gisela Stockhaus och det konstaterades att VSK Bandy för första gången på väldigt många år gör ett minusresultat. Totalt minus på 652 tkr. Leif Olsson tog vid och fortsatte att berätta om ekonomin. VSK Bandys summa eget kapital ligger nu på 497 tkr.

Leif Olsson presenterade kommande års budget, men en verksamhetsplan kommer att presenteras vid ett senare medlemsmöte i början av september.

VSK Bandys styrelse består kommande år av sju personer. Här följer de personer som valdes på årsmötet:

Ordförande
– Gisela Stockhaus

Ledamöter
– Christer Nilsson
– Roger Eriksson

Omval, ledamot
– Thomas Wallin

Fyllnadsval, ledamot
– Per-Olof Olsson (Ersätter Ado Sadzak)

VSK Bandys styrelse i sin helhet:
Ordförande, 1 år: Gisela Stockhaus
Ledamöter, 2 år: Christer Nilsson, Roger Eriksson, Thomas Wallin
Ledamöter, 1 år: Per-Olof Olsson, Niclas Odén, Leif Olsson

Två suppleanter
– Frank Söderström
– Mats Andersson

Ordinarie revisorer
– Roger Strömma
– Ulf Magnusson

Valberedningen
– Anders Ericson
– German Hofmeister
Den tredje ledamoten i valberedningen utses av huvudorganet VSK Administration

Som avslutning på årsmötet delades utmärkelser och priser ut. Här följer pristagarna:

Kalle Rosenbergs minnespris
Ledare: Mia Björkström
Flickspelare: Kajsa Hall
Pojkspelare: Jonathan Berg

Årets Herrspelare
Anders Bruun

Årets Damspelare
Matilda Plan

Årets Juniorspelare
Virva Rylander

Årets Pojkspelare
Jacob Valentin

Årets Flickspelare
Petra Huhta

Svante Holmqvists vandringspris
Isabelle Larsson

VSK Vännernas stipendium
Ledare: Gustav Wallin
Spelare: Araz Chabok

100 seriematcher
Simon Folkesson (Hammarby-VSK 25/11)
Jacob Bucht (VSK-Motala 20/12)

100 mål
Patrik Sjöström (Bollnäs-VSK 7/2)

200 mål
Tobias Holmberg (Kalix-VSK 13/2)

Förtjänsttecken
John Byström (30 år)
Thomas Dahlberg (20 år)
Per-Olof Olsson (20 år)
Per Eckemark (10 år)
Patrik Willefors (10 år)
Rolf Törner (10 år)
Per Ulvemark (10 år)
Niklas Johansson (10 år)
Lars Hall (10 år)
Didrik Andersson (10 år)

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla er som ställer upp för VSK Bandy ideellt. Ni är ovärderliga!

Dan Kiwii Persson


[fb_like]

Kommentera

kommentarer