VSK:s Bandyskola för barn från 5 år upp till ca 7 år

På pojksidan finns en bandyskola för varje årskull mellan 5-7 år. När de ska fylla åtta år bildas ett lag som därefter bedrivs i ungdomsverksamheten fram till juniorålder och sedermera seniorålder.

På flicksidan finns ett gemensamt lag för alla flickor mellan 5-7 år. Det är för att det tyvärr är så få flickor att det inte går att ha ett lag i varje årskull. Ungefär vart tredje år bildar de äldsta flickorna i bandyskolan ett nytt flicklag som sedan fylls på årsvis av de äldsta flickorna i bandyskolan. Flicklagen bedrivs i ungdomsverksamheten på precis samma sätt som pojklagen fram till juniorålder och senare seniorålder.

Mer information om bandyskolan finns på den egna hemsidan:
Bandyskolans hemsida

Lagen inom bandyskolan har egna hemsidor:
Flickor -09 – -11
Pojkar -09
Pojkar -10
Pojkar -11