Kansliet är fr.o.m. måndagen 9/11 stängt tills vidare på grund av rådande omständigheter.

Du når kansliet på följande sätt:
E-post: kansliet@vskbandy.se
Telefon: 021-41 34 15

Bankgiro: 997-0062