Mesta Mästarna går samman med fotbollen!

#ombyggnadpågår

Västerås SK Bandys styrelse har tagit beslut om att ingå ett djupare samarbete med Västerås SK Fotboll. Representanter från de båda klubbarna har träffats ett stort antal gånger under den senaste månaden. Man har prioriterat att värdera möjligheterna för fotbollsklubbens överlevnad och utveckling samt att ta fram en handlingsplan på kort och lång sikt. Klubbarna har också utvärderat hur man kan samarbeta för att stärka sitt gemensamma varumärke. Diskussioner med många av de intressenter som finns i och runt de både klubbarna har gjort att båda föreningarna ser en framtid för fotbollen samt en stark grund för att ingå ett större samarbete på långsikt.

Många inklusive klubbarna ser Västerås SK som en tydlig symbol för Västeråsidrotten i regionen men också ute i landet. 2015 kommer att vara ett test för att kunna utvärdera och förhoppningsvis skapa ett ännu tydligare samarbete på längre sikt.

Västerås SK Bandy kommer från och med idag 2015-01-14 att ta över den kommersiella delen i Västerås SK Fotboll, man kommer även att stötta arbetet med den långsiktiga planen samt finnas med som adjungerande part i fotbollsstyrelsen.

Klubbchefen i Västerås SK Bandy, Micke Campese, kommer att leda det kommersiella arbetet för klubbarna från och med idag 2015-01-14.

Michael Campeses kommentar:
“Under en längre tid har min övertygelse varit att detta är rätt väg att gå för varumärkets expansion och utveckling. Svensk idrott har det tufft generellt och denna väg tror jag/vi kan vara en rätt för att skapa förutsättningar åt båda föreningarna på kort och lång sikt.
För VSK Bandys del så är fotboll en viktig del i VSK familjen även i framtiden, det är världens största sport och många VSK:are har fötts till grönvita supportrar via fotbollen och så kommer framtiden också att se ut. Dessa är grönvita oavsett sport och självklart då även hängivna bandysupportrar!
Affärsmässigt ser jag en stor potential för de företag och intressenter som väljer att samarbete med oss. Aktiviteter, nätverk, samhällsprojekt och synlighet året runt. Det skapar en oerhört stark kommunikations och aktivitets plattform.

I VSK ska bollarna rulla vidare så är det bara!”

 
Gisela Stockhaus kommentar:
“VSK Bandy har beslutat att samarbeta med VSK Fotboll i form av att hjälpa VSK Fotboll med deras marknadsarbete och för att föra vidare dialog om mer samarbete. Vi i VSK Bandy ser mycket fram emot samarbetet och vet att det kommer att gynna bägge föreningarna.”

 

 

Delar av handlingsplanen:

Pressmeddelande 14 januari handlingsplan

Frågor besvaras av:
Gisela Stockhaus Ordförande Bandyklubben, 070-244 93 00
Micke Campese Klubbchef Bandyklubben, 073-414 86 09
Bengt-Åke Nilsson Ordförande Fotbollsklubben, 070-465 22 23

 

 

Michael Campese, VSK Bandy