Officiell hemsida för mesta mästarna Vsk Bandy

Nyheter

Minnesord – Pelle Karlsson


Minnesord

Pelle Karlsson

Pelle Karlsson avled den 23 maj 74 år gammal. Hans närmaste är hustrun Monika och fyra barn med familjer.

Pelle hade ett mycket stort hjärta för VSK, och Pelle uträttade ett enormt arbete för VSK Bandy i ett stort antal år. Pelle var tidigt tränare för VSK:s pojk- och juniorlag på 80-talet och blev senare tränare för VSK:s Utvecklingslag.

Pelle blev sedan ordförande i Ungdomssektionen, som på den tiden hade en mera självständig roll med egen styrelse och ett eget ekonomiskt ansvar. Pelles stora insatser i ungdomssektionen innebar att sektionen blev ekonomiskt självförsörjande genom att se till att skaffa egna intäkter tack vare ett hårt arbete av hela ungdomsstyrelsen.

Jag hade sedan förmånen att få arbeta ihop med Pelle i bandystyrelsen i många år.  Pelle var alltid pådrivande och hade en enorm arbetskapacitet. När man bad Pelle om att ta på sig olika arbetsuppgifter visste man att det skulle bli genomfört. Bland hans stora insatser kan nämnas tillkomsten av Hakonplan 1994, där Pelle var ordförande i den s.k. Isbanekommittén. Pelle såg också till att VSK Bandy kunde vara med och finansiera tillkomsten av banan, vilket var ett krav från Kommunen.

Pelle var ansvarig för tillkomsten av bandyns första kanslibyggnad på Rocklunda, efter det att VSK Bandy blev en självständig förening 1988 med eget juridiskt och ekonomiskt ansvar. Pelle såg också till att bygga ett kafé på den södra kortsidan för våra sponsorer och andra intressenter och svarade sedan för skötseln av kaféet i många år.

Pelle var således en klippa i styrelsearbete med en aldrig sinad energi att ta på sig olika uppgifter. Man kunde alltid lita på Pelle, när han fick uppdrag. Pelle drog också ett tungt lass vid de stora  evenemangen på Rocklunda t.ex. SM-finalen 1990 och VM-finalerna 1997 och 2004, som alla blev ekonomiskt och arrangörsmässigt stora framgångar för VSK Bandy.

Pelle utsågs till Hedersmedlem i VSK 2004 i samband med 100-års jubiléet, vilket var synnerligen välförtjänt. Pelles sista uppdrag i VSK blev uppdraget att vara ordförande i ca 10 år i valberedningen för VSK:s Alliansstyrelse.

Minnet av Pelles stora insatser och Pelles stora hjärta för VSK Bandy kommer vi alltid att bära med oss i VSK.  Det minnet är oerhört varmt och positivt och framför allt mycket glädjerikt med tanke på allt som Pelle uträttade i VSK Bandy i så många år.

Karl-Erik Eckemark
Hedersordförande i VSK Bandy


[fb_like]

Kommentera

kommentarer