Officiell hemsida för mesta mästarna VSK Bandy

Nyheter

Rapport från VSK Bandys årsmöte 20200616


Under rådande omständigheter kopplat till Covid-19 blev årets årsmöte en aning annorlunda mot tidigare. Föranmälan krävdes till årsmötet, som hölls i Nordikon-logen i ABB Arena Syd. Föreningen redovisade ett minusresultat på 1,089 mkr.

– Det har varit ett väldigt tufft år. Vi gick in i verksamhetsåret med ett stort minus i eget kapital och en granskning från licensnämnden. Vi har jobbat på bra under året men lite innan pandemin valde vissa större samarbetspartners att inte vara med längre och därefter slog pandemin till, vilket har gjort att vi inte har lyckats med den marknadsbudget vi hade satt upp. Samtidigt har vi varit otroligt duktiga i att kapa kostnader, i att spara och få föreningen att ha ett annat kostnadsfokus. Så även om det är svårt att vara nöjd med ett minusresultat så får vi vara nöjda med att det inte är ett större minus, säger ordförande Gisela Stockhaus.

Ingen budget eller verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020/2021 presenterades på årsmötet.

– Det går inte att sätta en budget idag, därför hänskjuter vi det till ett extramöte. Vi behöver se över vad vi tror är realistiskt att vi kan få in i marknadsintäkter.

– Årsmötet i sig var väldigt annorlunda, det blev mer som att vi satt i något slags samtal. Tittar man bland de som var på årsmötet så förvånar det mig inte att det var just de som var där. Tråkigt att vi inte fick dela ut några utmärkelser och priser, det är alltid kul att uppmärksamma våra fantastiska spelare från ungdomslag upp till seniorer.

Något som hjälpt föreningen ekonomiskt under säsongen är de bidrag via olika swishkampanjer kopplat till SM-finalen och efter säsongen.

– När vi ber om hjälp så får vi hjälpen. Det är väldigt många som har bidragit men det är också några stora belopp från några personer. Tack och återigen tack till er som har bidragit!

Tuffa beslut har tagits under året och under pandemin, ett beslut var att säga upp all personal på kansliet.

– Att använde de åtgärder som finns på arbetsmarknaden, så som permittering, har i sig inte varit tufft. Det som däremot har varit otroligt tufft var att säga upp alla på kansliet, och det var inte ett enkelt beslut att ta i styrelsen. Den respons som personalen har gett oss har varit helt fantastisk, det finns en förståelse att vi har behövt ta de här besluten vi har tagit. Jag blir nästan tårögd när jag tänker på det.

Hur ser det ut framåt för VSK Bandy?
– Det vi fokuserar på nu är att sätta den organisation vi vill ha framöver och där har vi en dialog med våra medarbetare. Nu vill vi komma igång med säsongen och verksamheten, vi ska spela bandy och vi ska besöka skolor med Schysst Framtid så fort vi får det. Dessutom kommer vi att träffa våra två spelarråd, för damlaget och herrlaget, inom en snar framtid för att lyssna av där vart vi ser oss om tre år.

Rapport från årsmötet

Ordförande Gisela Stockhaus öppnade årsmötet. Gisela valdes även som årsmötesordförande och Christer Nilsson som årsmötessekreterare.

Gisela sammanfattade verksamhetsberättelsen och berättade att året varit ansträngt och att styrelsen jobbat mer operativt än tidigare år.

Leif Olsson gick igenom det ekonomiska resultatet för 2019/2020. VSK Bandy gör ett minusresultat på 1,089 mkr och har ett negativt eget kapital om 1,432 mkr.

Årsmötet fastslog medlemsavgifterna oförändrade.
Enskild medlem över 20 år – 550:-
Ungdom under 20 år – 150:-
Familjemedlemskap – 700:-

Gisela Stockhaus valdes till ordförande ytterligare ett år, vilket blir hennes nionde år som ordförande i VSK Bandy. Roger Eriksson omvaldes på två år och Nicklas Nilsson valdes in i VSK Bandys styrelse. Det återstår en vakant plats i styrelsen.

VSK Bandy vill tacka Thomas Wallin och Christer Nilsson för deras insatser i VSK Bandys styrelse under många år.

VSK Bandys styrelse i sin helhet:
Ordförande, 1 år: Gisela Stockhaus
Ledamöter, 2 år: Roger Eriksson, Nicklas Nilsson, +1 vakant
Ledamöter 1 år: Niclas Odén, Leif Olsson, Nicklas Ekstedt

Ordinarie revisorer
Roger Strömma
Jonas Nilsson

Två revisorssuppleanter
Frank Söderström
Mats Andersson

Valberedningen
Anders Ericson, omval (ordförande)
German Hofmeister, omval
Thomas Wallin, nyval
Christer Nilsson, nyval

På årsmötet brukar utmärkelser och priser delas ut, detta gjordes inte under kvällens årsmöte utan skjuts på framtiden.

Dan Kiwii Persson


[fb_like]

Kommentera

kommentarer