Officiell hemsida för mesta mästarna Vsk Bandy

Nyheter

Varför har VSK Bandy fakturerat VSK Fotboll 2 mkr?


Den senaste tidens skriverier och frågor kring en transaktion mellan de två VSK-föreningarna föranleder oss från VSK Bandy att lämna följande bakgrundsbeskrivning. Jag, Gisela Stockhaus, har nu haft förmånen att få tillhöra styrelsen för VSK Bandy i 11 år, varav de 5 senaste som ordförande.

Det är ingen hemlighet att VSK Bandy över tiden varit mycket framgångsrik bärare av vårt gemensamma stolta klubbmärke. Visst har även bandyn haft sina svackor – såväl ekonomiska som sportsliga – men man har alltid kommit ur dessa med hedern i behåll. Under min tid i bandystyrelsen uppvaktades vi redan för ca 8 år sedan av fotbollens dåvarande styrelse, som behövde hjälp att komma ur sin svåra ekonomiska situation. Man ville att vi skulle utreda om det var möjligt att finna positiva synergieffekter av att göra saker tillsammans. Vid det tillfället brottades vi i bandyn med en svag ekonomi och vi tackade nej, då vi hade fullt upp med att lösa våra egna problem.

På hösten 2014 fick vi på nytt en förfrågan från VSK Fotboll, som då hade stora ekonomiska problem, om vi hade möjlighet att hjälpa till att rädda fotbollen undan ett akut konkurshot. Vi hade då under ett antal år gjort en ”resa” med VSK Bandy, där vi vänt ett stort negativt eget kapital till ett positivt sådant. En resa som kostat oerhört mycket av blod, svett och tårar hos anställda, spelare, ledare och – inte minst – alla ideellt arbetande krafter i föreningen.

För oss i styrelsen var det på intet sätt självklart att svara ja på frågan. Skulle vi nu riskera det vi byggt upp i form av både organisation och ekonomi genom att ställa våra resurser även till fotbollens förfogande? Det var många och långa diskussioner innan vi till sist bestämde oss för att svara ja – vi vill göra vad vi kan för att försvara vårt klubbmärke. I beslutet hade vi då givetvis vägt in att vi på sikt kunde se en upp-sida även för bandyn. Vi insåg att vi nog vuxit så mycket ekonomiskt som det går med vår förhållandevis lilla sport – även beaktat att vi tillhör de bästa i världen! Om vi framgent skulle kunna uppträda gemensamt på sponsormarknaden borde vi kunna behålla den höga nivå vi nått med bandyn, både sportsligt och ekonomiskt.

Vad trodde vi då att vi skulle kunna tillföra fotbollen?

Vi visste att VSK Bandy
– Har utvecklat en mycket positiv image, inte bara sportsligt utan även genom vårt samhällsengagemang
– Är en respekterad samarbetspartner för våra näringslivs- och andra kontakter
– Har kunskap av att bedriva elitidrott på hög nivå
– Har visat att detta går att uppnå med en ekonomi i balans

Vi var medvetna om det faktum att vi initialt inte kunde få betalt av fotbollen för att vi ställde våra resurser till förfogande. Under drygt två år jobbade vi utan ersättning med att till att börja med hjälpa VSK Fotboll att komma på fötter och, parallellt med detta, skapa de marknadskoncept som nu och framåt ska ge oss båda goda ekonomiska förutsättningar för att bedriva elitidrott på hög nivå.

När fotbollen sent omsider kunde slutföra den s k ”Vigge-affären” ekonomiskt, uppvaktade vi fotbollsstyrelsen och framförde krav på ekonomisk kompensation för det arbete som nedlagts och de kostnader som VSK Bandy tagit, allt i enlighet med det avtal som tidigare upprättats mellan föreningarna. De bägge styrelserna enades i att 2 mkr är en rimlig ersättning för 2015 – 2016 avseende

– Personalkostnader för resurser som nyttjats av båda föreningarna
– Gemensamt nyttjade lokaler, utrustning osv
– Gemensamma marknadsaktiviteter
– Nyttjande av marknadskoncept VAN (Västerås Affärsnätverk) Schysst Framtid ägda av VSK Bandy

I förhandlingen om ekonomisk kompensation vägde vi dessutom in de alternativa intäkter som bandyns resurser kunnat skapa om man fortsatt arbeta enbart för bandyn. Några har sagt att vi från VSK Bandys sida ”sålt oss för billigt”. Detta får stå för dessa. Från styrelsens sida träffade vi en affärsuppgörelse med styrelsen för VSK Fotboll, där vi nöjde oss med en summa som garanterade oss ett positivt resultat att redovisa i bokslutet för det räkenskapsår som avslutades 2017-04-30. Med detta var och är vi nöjda och vi tror fortfarande att vi ingått ett samarbetsavtal som kommer att vara gynnsamt för båda föreningarna framöver.

Vad händer nu?

Ja – den turbulens som för tillfället råder kring avhoppen från styrelsen i VSK Fotboll och den negativa publicitet dessa skapat gör att det mesta går på halvfart. Tyvärr medför detta stor ekonomisk skada för båda föreningarna, då marknaden avvaktar hur det ska bli framöver. Vi stod också i begrepp att omförhandla samarbetsavtalet mellan klubbarna, utifrån de förutsättningar som idag råder, ett jobb som t v lagts på is.

Vi i bandystyrelsen måste ta det ansvar vi har för VSK Bandy och dess personal, spelare, funktionärer och för vår förening. I rådande situation diskuterar vi i styrelsen en ”plan B”, d.v.s. att gå tillbaka till ett liv utan fotbollen, då vi i dagsläget inte vet vilka vi ska samarbeta med. Ett samarbete bygger på att det finns förtroende mellan parterna. Skulle förtroendet falla är det knappast troligt att samarbetet överlever.

 

För VSK Bandy

Gisela Stockhaus

Styrelseordförande


[fb_like]

Kommentera

kommentarer