Pressmeddelande: Gemensam klubbchef i VSK Bandy & Fotboll

Pressmeddelande
Västerås Sportklubb året runt
Styrelserna i de båda grönvita klubbarna har beslutat att ge samarbetet ytterligare dimension!

Mer än en förening…
VSK Bandy har byggt upp sin verksamhet på tre ben, sport, samhällsansvar och affärsnytta. Stora projekt och koncept som Schysst Framtid och Västerås Affärsnätverk gör att vi också är framgångsrika inom alla tre benen.
Självklart har det sportsliga, på alla nivåer, en central roll. Lika viktigt (om inte viktigare) som sportsliga resultat är dock att spelare, ledare och involverade får en trygg och god utbildning på och utanför planen. Då kommer framgångarna på alla plan.

Därför har man nu beslutat att dessa projekt och koncept skall utvecklas och förädlas gemensamt #förvästeråsbästa på och utanför planen.
Fotboll är världens största sport och är ett mycket viktigt verktyg när det kommer till att sammanföra människor från olika kulturer, religioner och samhällsklasser m.m.
Bandy är en sport som framförallt ligger i det nordiska idrotts DNA: at. Bandyns värdegrunder är unika och dess uppbyggnad påminner om fotboll vilket gör att de 2 sporterna kompletterar varandra utmärkt.

Gemensam klubbchef
För att stärka VSK Fotbolls organisation kommer VSK Bandys klubbchef Michael Campese även att vara Tf Klubbchef för VSK Fotboll tom 30/4 2016.
Detta för att kunna bygga upp en gemensam plattform för klubbarna att stå på.
Tanken är också att kunna påbörja en uppbyggnad av organisationer som kan samarbeta över tid.

Michael_Campese_Svartvit

Michael Campese

Gisela Stockhaus ordförande VSK Bandy
Samarbetet med VSK Fotboll har hittills fungerat bra och är värdeskapande för bägge föreningarna. Involvering och insyn i varandras föreningar fungerar utmärkt och bägge styrelsen har varsitt VU (verkställande utskott) som träffas en gång i månaden. VSK Bandy har kvar sin adjungerande plats i fotbollens styrelse. Att låna ut Micke Campese som tf klubbchef känns mycket naturligt för oss. Micke behöver kunna verka och ha mandat för bägge föreningarna i vissa frågor för att driva samarbetet framåt. Vi hoppas på detta sätt bli ett ännu starkare varumärke.

Bengt-Åke Nilsson ordförande VSK Fotboll
Vi inom VSK fotboll är glada över hur samarbetet med VSK Bandy och med VSK Ungdom utvecklats under 2015. I VSK fotbolls pågående arbete med att bygga en stark organisation blir Micke Campese en värdefull spelare. Med Micke som tf klubbchef är jag övertygad om att vi kommer att lyckas.

Micke Campese
För mig har det hela tiden varit ett naturligt sätt att gå vidare i samarbetet.
Sporterna påminner om varandra och klubbmärket är detsamma, 2 sporter som ligger mig absolut närmast hjärtat.
Att Västeråsaren och näringslivet ska kunna dra nytta av gemensamt synsätt, projekt, koncept och bra idrott är för mig en självklarhet i detta samarbete.
”VSK året runt” kommer gynna många.

– Sen hoppas vi att Västeråsaren och Näringslivet ställer upp på detta, någon kommer tycka att detta är perfekt någon annan tvärt om, men vi tillsammans tror på det och det är värt oerhört mycket.
Då det egentligen inte finns någon risk för endera klubbarna, utan en möjlighet för varumärket så är vi beredda på att köra!
Men självklart behövs stöd och resurser!

 

Frågor besvaras av:
Gisela Stockhaus ordförande Västerås SK Bandyklubb
Bengt-Åke Nilsson Ordförande Västerås SK fotboll
Micke Campese Klubbchef/Tf Klubbchef