Vill du vara med på denna resa?
Hör av dig till Joel Engström, joel.engstrom@vskbandy.se

 

 

Tack till följande personer som stöttar VSK Bandy genom Framtidens Stjärnor säsongen 2019/2020:

Anders Haeffner
Anders/Marianne Lokander
Barbro & Bo Nilsson
Björklunds Fastigheter i Västerås AB
Christer Wyke
Ewa Eidhagen
Hans Nilsson
Henric Nilsson
Jan Andersson
Jan Fröjd
Jan Lilja
Jörgen Torverud
Karl Åkerlind
Lars Östling
Lasse Östling
Magnus Ohlén
Maria Lundberg
Michael Campese
Mona Tapper
Nicke Linder
Nicklas Nilsson
Patrik Anderbro
Patrik Genmyr
Peter Schedvin
Stefan Jonsson
Stefan Rydert
Sverre Söderlund