VSK året runt fortsätter minst två år till!

Västerås SK Bandyklubb och Västerås SK Fotbollsklubb har båda beslutat att förlänga det samarbetsavtal som finns mellan klubbarna.

Förlängningen sträcker sig över två år till att böja med. Under kommande höst har klubbarna för avsikt att se över ett ännu djupare och längre samarbete.

Klubbarna hittar fler och fler synergieffekter att jobba med, i en paraplyorganisation som jobbar för varumärket 12 månader om året.

Synergierna finns både i form av bättre intäkter och lägre kostnader.

Företagsmarknaden både på lokal, regional och nationell marknad har svart mycket positivt på samarbetet #VSKåretrunt.

Det som närmast ligger tillhands att utveckla kommunikationen och aktiviteterna mot publik och privatpersoner.

De båda föreningarna kommer fortsatt att ha egna organisationsnummer, styrelser och ekonomier.

 

Frågor besvaras av :
Gisela Stockhaus ordförande Västerås SK Bandyklubb 070-244 93 00
Bengt-Åke Nilsson ordförande Västerås SK Fotbollsklubb 070-465 22 23
Micke Campese Klubbchef Västerås SK Bandy/Fotboll 073-414 86 09