Är du företagare? Se hit!

Är du företagare och vill träffa andra företag i Västerås och bygga upp en ny kundkrets? Då är VAN det perfekta nätverket för dig!

Vad innebär Västerås AffärsNätverk?
Varje år kommer vi arrangera minst 4 strukturerade affärsträffar. Vid varje tillfälle är ditt företag garanterat att genomföra upp till 12 affärsmöten. Detta är inte vilka affärsmöten som helst utan affärsmöten ”face to face” med företag du valt att träffa eller som vill träffa dig i syfte att diskutera vilka affärsmöjligheter som finns mellan era företag.

Du väljer ut företagen och vi bokar upp möten samt administrerar hela processen. Deltagande företag möts på lika villkor där varje möte är 20 minuter långt. Samtliga deltagande företag har varsitt ståbord med möjligheter att sätta upp en egen roll-up bredvid. Syftet med mötet är att på 20 minuter utvärdera vilka intressen och behov som finns mellan parterna för att boka upp ett nytt längre affärsmöte.

Idag är vi 90 anslutna företag och siktar på 140 till april månad.

 

Första träffen ägde rum den 28:e november där det sammanlagt levererades ca. 700 affärsmöten.
Är du intresserad av att höra mer, hör av dig till Anders Ek: anders.ek@VSKBandy.se eller på telefon: 070-4947573

 

VAN_Sidhuvud_555