Partner

VSK Bandy är en av Sveriges mest framgångsrika föreningar alla kategorier. Självklart är det en styrka att synas och höras tillsammans med VSK men det är ingen självklarhet. Därför jobbar VSK Bandy aktivt med att vara ett marknadsverktyg för företag och organisationer. Varumärkesprofilering, samhällsansvar, kund- och personalvård samt nykundsrekrytering är de fyra ben vi idag erbjuder.

 

För att lyckas med detta tillsammans så ser vi att:
Det handlar om att aktivt och kreativt samarbeta med våra partner så att bägge parter får ut så mycket som möjligt av samarbetet. Vi ser lyhördhet, delaktighet, relation och kommunikation som de viktigaste ingredienserna i detta arbete. I allt VSK Bandy gör är ansvar och långsiktighet nyckelord. Så också i vårat gemensamma marknadsarbete med våra partner.

 

Ingen är för stor eller för liten. Alla ska ha möjlighet att stötta Västerås mest framgångsrika förening.

Nicklas Ekstedt
070-322 91 40
nicklas.ekstedt@vskbandy.se