Välkommen till Bokadero

På Bokadero strävar vi efter att dagligen göra en skillnad genom att vi för samman och utvecklar människor och samhällen som vi lever och verkar i. Vi erbjuder lokala träffar med inspirerande föreläsningar som uppmuntrar till engagerade diskussioner och etablering av nya kontakter. Vår målsättning är att skapa en avslappnad och professionell plattform där företag kan fritt interagera med varandra och erhålla kunskap om kommunens företagslandskap. Genom våra värdefulla kunder har vi möjlighet att nå denna vision.

Vill du veta mer?
Hör av er till vår marknadsavdelning
Nicklas Ekstedt
070-322 91 40
nicklas.ekstedt@vskbandy.se