Kansliet
kansliet@vskbandy.se
021-41 34 15

Kanslist
Torbjörn Engström
torbjorn.engstrom@vskbandy.se

Marknad/försäljning
Nicklas Ekstedt
070-322 91 40
nicklas.ekstedt@vskbandy.se

Kommunikation, media och medlemmar
Dan Kiwii Persson
dan.persson@vskbandy.se

Schysst Framtid
Stefan Lillis Jonsson
lillis@vskbandy.se

VSK Bandy på Twitter
twitter.com/VSKBandy

VSK Bandy på Facebook
facebook.com/VSKBandy

VSK Bandy på Instagram
instagram.com/VSKBandy1904

VSK Bandy på LinkedIn
linkedin.com/vskbandy