Schysst Framtid | Vad gör vi?

Schysst Framtid är en verksamhetsdel av VSK Bandy vars syfte är att ge varje barn rätt förutsättningar för en bra uppväxt. Sedan 2014 har vi årligen träffat ca 1500 elever i Västerås och Hallstahammars kommuner. Tre ledord genomsyrar hela vår verksamhet: glädjeansvar och gemenskap.

 

Vi förser barn och ungdomar med positiva förebilder och vill därmed stärka deras självförtroende och bättra deras självbild genom att förmedla den kunskapen och inspirationen som behövs för ett välbalanserat liv.
Vi har i våra möten med barnen märkt en stor ökning i antalet unga som lider av psykisk ohälsa. Klimatet är hårt och inte sällan finns det flera bakomliggande orsaker till att de unga mår dåligt.

 

Oavsett var roten till mobbning och psykisk ohälsa finns, tror vi att väldigt mycket kan förebyggas från tidig ålder. Vi gör skillnad på såväl kort som lång sikt och därmed ett bestående avtryck hos varje barn vi möter. Schysst Framtid arbetar lokalt och kontinuerligt och på så vis skapar vi bättre förutsättningar inför framtiden och kan på nära håll påverka individer.

 

Med start hösten 2019 kommer vi fördjupa oss i den psykiska ohälsan och dess konsekvenser. Vi kommer ha tät kontakt med barnen vi möter och följa upp vårt arbete för att ge barnen livsviktiga verktyg för framtiden. Det är tillsammans vi gör skillnad och det är tillsammans vi måste arbeta för varje barns rätt till en schysst framtid!

Kontakt

Föreläsare och koordinator
Stefan Lillis Jonsson
lillis@vskbandy.se

Stötta Schysst Framtid

Swish: 123 323 5579
Bankgiro: 867-6223