Bulanpriset 2022

Emma Hansson (VSK Bandy), Sari Korpilahti (Tillberga Bandy) och Mika Fors (Tillberga Bandy) tilldelas Bulanpriset 2022.

I samband med begravningen av Mats Bulan Engström inrättades en minnesfond vars syfte är att stimulera till goda gärningar. Minnesfondens ändamål är att stödja förening, funktionär eller individuell utövare (barn eller ungdom) som har ett engagemang framför allt inom bandyn.

Främjandet av fondens ändamål ska i första hand ske genom utdelning av stöd till en person eller förening som antingen gör en insats som överensstämmer med Mats Engströms grundläggande värderingar eller till en person eller förening som har ett särskilt behov att förbättra sina förutsättningar för att utöva sin verksamhet.

Idag är det den 29 januari, Bulans födelsedag. Idag ska Bulan-priset delas ut för andra gången.

Styrelsen för Bulans minnesfond har beslutat att utdelning av det andra årets Bulan-pris sker till tre ungdomsledare inom Västeråsbandyn vars insatser är ovärderliga för sina respektive ungdomsverksamheter. Därför tilldelas Sari Korpilahti (Tillberga Bandy), Mika Fors (Tillberga Bandy) och Emma Hansson (VSK Bandy) vardera 5000 kr från Bulans minnesfond.

Motivering:

Bulan har med sitt engagemang som ledare, tränare, materialförvaltare, ”fixare”, samtalspartner med mera varit ovärderlig för de föreningar/landslag som han varit kopplad till. Bulan var en sann eldsjäl och som ledare hade han en särskild förmåga att skapa förtroende hos de barn och ungdomar han hade under sina vingar men även hos andra ledare inom den egna och andra föreningar. Han visste hur viktigt det var med samarbete för att lyckas. Han visste också att sätta värde i andras ideella insatser som skapade förutsättningar för barn och ungdomars utveckling.

Sari Korpilahti och Mika Fors är eldsjälar och föreningsmänniskor uti fingerspetsarna. De ställer alltid upp för Tillberga Bandy. De är lagledare, materialare, slipare mm för flera lag och hjälper till i alla av föreningens aktiviteter från skridskokul till ungdomsstyrelsen. De gör ett stort jobb för ungdomsidrotten och är otroligt fina och generösa människor. De är värda att uppmärksammas på alla sätt och vis.

Emma Hansson har slutat sin aktiva karriär och gått över i en tränarroll för VSK Dam-U. Trots sin ringa ålder besitter Emma ledarkompetenser som är fantastiska, där hon får med sig spelarna på ett underbart sätt med klokhet, nyfikenhet och med stort hjärta. Hon ser till att samarbetet fungerar mellan A-lag Dam och längre ner i åldrarna.

Det är precis dessa egenskaper och insatser som Bulan skulle ha värdesatt högt. Alla tre ungdomsledare är väl värda att få 2022 års Bulan-pris.

 

Hälsningar

Bulans minnesfond

gm Joakim Eriksson

Den som vill bidra till minnesfonden kan göra insättningar på konto i Nordea 3044 22 43359. Det finns begränsade möjligheter att lämna ett meddelande vid insättningen men skicka gärna ett meddelande/hälsning till bulansminnesfond@gmail.com