Corem stärker sitt partnerskap med VSK Bandy med fokus på Schysst Framtid

Corem ökar sitt partnerskap och blir nu Guldpartner till VSK Bandy, ett avtal som är skrivet över kommande två år.

Tariq Boholm, Affärsenhetschef Västerås:
– Vi har varit partners till VSK Bandy under många år och med ett ökat fokus på Schysst Framtid. Vi är mycket nöjda med den utvecklingen som varit och inte minst de senaste två årens utmaningar vi alla känner till. Ungdomar är ett område som vi värnar om extra och vi har stora krav på att våra partners ska verka långsiktigt och hållbart. Nu möter vi själva upp denna kravbild genom att bygga en ännu starkare grund för Schysst Framtid med ett tvåårsavtal. VSK möter oerhört många barn och ungdomar, över 750 barn, varje år för att skapa just en schysst framtid.

– Corems hållbarhetsarbete som tar avstamp i FNs Globala mål och Agenda 2030 har flera beröringspunkter med VSKs arbeta på samma områden. Därför känns det extra bra att vi nu tillsammans bygger en plattform där vi kan skapa ännu större nytta och värde – tillsammans.

Nicklas Ekstedt, marknad VSK Bandy:
– Vi är mycket glada att vi får växa ännu mer tillsammans med Corem. Tariq Boholm och hela Corem visar ett fantastiskt stöd och går in i alla våra delar, Hållbarhet Sport Affär. Att man dessutom har ett starkt hållbarhetsarbete och visar en framåtanda för att ta ansvar mot Agenda 2030 ligger helt i linje med VSK Bandy.