Rapport från Årsmötet 2021

På måndagens senarelagda årsmöte kunde VSK Bandy glädjande visa upp ett positivt eget kapital.

Årsmötet bestod av 22 röstberättigade medlemmar.

Gisela Stockhaus öppnade årsmötet för att sedan lämna över till årsmötesordföranden Anders Håkansson och årsmötessekreterare Nicklas Nilsson.

Niclas Odén, vice ordförande i styrelsen, gick igenom 2020/2021-års siffror och berättade att klubben gått 1 087 807:- plus och att det egna kapitalet även det ligger på plussidan på 35 336:-.

Samtliga rapporter och redogörelser accepterades och godkändes av årsmötet.

Här följer VSK Bandys styrelse 2021/2022:
Ordförande
Gisela Stockhaus (Omval, 1 år)

Ledamöter
Niclas Odén (Omval, 2 år)
Leif Olsson (Omval, 2 år)
Anders Bruun (Omval, 2 år)
Michael Campese (Nyval, 1 år)
Nicklas Nilsson (1 år kvar)
Roger Eriksson (1 år kvar)
Bo Häggqvist (1 år kvar)

Omval på valberedningen som består av:
Anders Ericson (ordförande)
Thomas Wallin
Christer Nilsson
German Hofmeister