Samtliga landslagsläger ställs in – ersätts med utökad spelarkontakt

Under september hade landslagskommittén planerat att genomföra sex landslagsläger. På grund av rådande pandemi ställs samtliga in.

– Vi vill inte att den enskilde spelaren skall behöva fundera på beslutet åka eller tacka nej, säger landslagskommitténs ordförande Anders Bergström till svenskbandy.se.

Kommer dessa läger till stånd längre fram under säsongen?

– Det är för tidigt att i nuvarande situation säga något hundraprocentigt om när, hur och var.

– Vad vi kan gå ut med redan nu är dock att samtliga Förbundskaptener kommer varje månad att ha Teamsmöten med sin Träningstrupp.

Sju olika träningstrupper med totalt 217 spelare har under våren och försommaren redovisats här på SBF:s hemsida.

En av landslagskommitténs största succéer de senaste säsongerna är de så kallade Inspirationsdagarna för flickor och pojkar under 15 år. Genomförandet har letts av Förbundskaptenerna för 15-årslandslaget och skett regionalt med en träff under våren och en under hösten. Den senare på is. Totalt har bortåt 150 ungdomar deltagit årligen.

Hur blir det med dom?

– Ansvaret för dessa sorteras numera under kommittén Barn och Ungdom och genomförandet har delegerats till distrikten, berättar Anders Bergström.

Uttagna VSK:are i träningstrupper för säsongen 2020/2021
Bella Aronsson, Damlandslaget
Benjamin Pizzoni Elfving, U21
Daniel Johansson, Herrlandslaget
Emelie Åkerlund, Damlandslaget
Hampus Björnström, P17
Henrik Kjellsson, Herrlandslaget
Kasper Sandgren, U21 & P19
Malin Kuul, Damlandslaget
Malin Persson, Damlandslaget
Mathilda Eklund, Damlandslaget
Rasmus Sjöström, U21
Sara Carlström, Damlandslaget
Stefan Edberg, Herrlandslaget
Tova Grönoset, Damlandslaget
Virva Rylander, Damlandslaget

 

Dan Kiwii Persson
Foto: Romus Ramström