VSK Bandy ska se över möjligheten att hjälpa VSK Fotboll

VSK Fotboll kallade för några veckor sedan in till ett extramöte, det extramötet hölls ikväll på Global Living i centrala Västerås. På dagordningen fanns punkter som det ekonomiska läget, sportsliga förutsättningar för 2015 och att fyllnads välja en ny styrelse.

På en punkt blev VSK Bandys ordförande Gisela Stockhaus och klubbchef Michael Campese uppkallade på scenen där man klargjorde att man ska se över möjligheterna för VSK Bandy att hjälpa VSK Fotboll.

För att man ska se över möjligheten till ett tätare samarbete har VSK Bandy fyra krav på den nyvalda styrelsen.
– Att man tar in en kompetent ekonomiansvarig
– Långsiktig plan med fokus på ekonomin
– Att visa kommunen betalvilja, visa att man vill och kan
– Att man ska ha full insyn i styrelse arbetet (Adjungerad plats i styrelsen)

Inga beslut är tagna från VSK Bandy, man kommer att se över möjligheten att hjälpa till.

Michael Campese:
– Det är viktigt för VSK Bandy att VSK Fotboll finns och kan vi hjälpa till så ska vi hjälpa till. Men det krävs att alla lägger ner det arbete som krävs, vi har varit i en liknande situation för några år sedan och vet att det krävs hårt arbete från alla inblandade. Jag tror att det är lätt att ta reda på om möjligheten finns för oss att hjälpa till och personligen tror jag att det går att hitta en lösning. Att inte försöka skulle kännas konstigt.

 

Dan Kiwii Persson, VSKBandy.se

VSK_Logga_555